1 År 3 Mnd
Foto: Maria Myrland
 
1 År 3 mnd
Foto: Maria Myrland
 
Foto: Maria Myrland (N)Mariskogens
1 År
Foto: Maria Myrland
 
Foto: Maria Myrland (N)Mariskogens
4,5 mnd
Foto: Maria Myrland
 
Foto: Maria Myrland (N)Mariskogens
4,5 mnd
Foto: Maria Myrland
 
Foto: Maria Myrland (N)Mariskogens
4,5 mnd
Foto: Maria Myrland
Foto: Maria Myrland (N)Mariskogens
4,5 mnd
Foto: Maria Myrland
 
13 uker

 

12 Uker

 

11 Uker

 

10 Uker

 

9 Uker

 

8 Uker

 

7 Uker

 

6 Uker

 

5 Uker

 

4 Uker

 

3 Uker

 

2 Uker

 

1 Uke

 

1 Dag

 

1 Dag