(N)Tingoskattens Ellis
NFO a 22
Lille Ellis døde på begynnelsen på sitt 5 døgn.
Årsaken vet jeg ikke, hun døde i løpet av natten.

4 Dager på bilde